Skip to main content
02 807 11 55

Правни известия

Условия за употреба

Посещавайки и разглеждайки която и да е част от уебсайта на компания Pirnar, Вие се съгласявате с всички ограничения и условия за употреба, посочени тук. Ако не сте съгласни с всички тях, Ви молим да не използвате този уебсайт. Съветваме Ви да преглеждате валидните Условия за използване / разпоредби за защита на поверителността своевременно, тъй като те са правно обвързващи.

Компания Pirnar управлява, контролира и актуализира този уебсайт в Любляна. Този уебсайт е предназначен за използване в международен аспект. Компанията Pirnar не гарантира точността на данните, публикувани на нейния уебсайт във всички държави. Освен това тя не гарантира, че всички продукти и услуги ще бъдат достъпни във всички държави или във всички форми, пакети и при същите условия. Когато потребителите имат достъп до този уебсайт и го използват, те трябва да разгледат правната система в своята държава.

Цялата информация и данни, представени на уебсайта на компанията Pirnar, са дадени само за информация и не са предназначени за установяване на обвързващи правни отношения или за влизане в такива правоотношения, освен ако не са изрично посочени.

Информацията на уебсайта на компанията за компанията, нейните продукти и услуги не се счита, че представя нейната гама в реалния смисъл. Информацията, посочена на уебсайта на компанията за нейните продукти, дава само обща информация за цялата гама продукти, произведени от компанията. Затова подчертаваме, че данните не представляват нашия обхват, освен ако не са изрично посочени.

Когато продукт е представен на уебсайта на компанията Pirnar, това не означава, че компанията всъщност предлага продукта или го предлага на територия, която представлява интерес за посетителя на уебсайта, или на територия, на която посетителят е отворил уебсайта. Посетителят трябва да провери с компанията или нейните компании или представители в чужбина дали компания Pirnar всъщност предлага продукта, който представлява интерес за посетителя на уебсайта, и дали е наличен за продажба.


Ограничаване на отговорността

Въпреки че компания Pirnar управлява и ще продължи да управлява уебсайта си с надлежно внимание, за да осигури точна информация и актуални данни, тя не поема отговорност за тяхната точност и цялостност. Компанията си запазва правото да променя съдържанието на този уебсайт по всяко време и по какъвто и да е начин, независимо от причините за това и без предварително уведомление.

Използването на публикуваното съдържание се счита за отговорност на потребителите. Нито компания Pirnar, нито което и да е юридическо или физическо лице, което е сътрудничило в разработването и прилагането на този уебсайт, носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат от достъпа до информация, включена в този уебсайт, или от използването и / или невъзможността да използват такава информация и / или от всяка грешка или липса в тяхното съдържание.

Възможно е всеки потребител на уебсайта на компания Pirnar да отговори с разнообразна информация. По отношение на това Pirnar също не носи никаква отговорност. Потребителите се предупреждават, че тази информация се счита за неповерителна и незащитена. Ние си запазваме правото да я използваме свободно, да я разпространяваме и разгласяваме на други без ограничения и без да се задължаваме да заявяваме нашия източник. Ние си запазваме правото да използваме също (но не само) всякакви идеи, концепции, знания, опит или техники, които могат да бъдат обект на тази информация или могат да се съдържат в тази информация. Можем да ги използваме за всякакви цели по наша преценка.


Връзки към уебсайтове на трети страни

Този уебсайт включва също информация за трети страни и линкове към техните уебсайтове. Това се отбелязва съответно, където сметнем за подходящо. Съдържанието на уебсайтове на трети страни обаче не е известно на Pirnar и затова ние не поемаме отговорност за тяхната информация.


Право на интелектуална собственост

Цялата информация и изображения, представени на уебсайта на компания Pirnar, са обект на авторско право или друг вид защита на интелектуалната собственост в законово разрешения обхват. Документите от този уебсайт могат да бъдат възпроизвеждани само за нетърговски цели или за лична употреба, като се запазва цялата посочена информация за авторското право и други права. Всяко фотокопиране, копиране, възпроизвеждане, модификация или каквото и да е друго разпространение на информация от този уебсайт за търговски цели се забранява, освен ако не е с изричното писмено одобрение от компания Pirnar. Всички търговски или марки на сервизни центрове, появяващи се на този уебсайт, са регистрирани търговски марки на Pirnar, т.е. Pirnar има право да ги използва.


Защита на личните данни

В съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни в Република Словения, Pirnar обръща особено внимание на защитата на личните данни по отношение на информацията, получена от потребителите на този уебсайт, и личните данни, предоставени от потребителите. По-нататък ще се запознаете със системата за събиране, съхраняване, използване и разпространение на лични данни.

Можете да посетите нашия уебсайт, без да представяте личните си данни. Те са необходими само ако желаете да получавате определена информация по имейл или да установите контакт с нас.

Ние събираме лични данни само когато ни ги предоставите чрез заявление, попълнени формуляри или имейл съобщения като част от поръчка, искане или запитване за поръчаните материали и в подобни ситуации, когато решите да предоставите данните си.

Освен лични данни, предоставени от Вас, ние събираме информация и чрез бисквитки; те могат да включват уебсайта, който служи като връзка към нашия уебсайт, уебсайтове, които посещавате от нашия уебсайт, вашия IP адрес и продължителността на Вашето посещение на нашия уебсайт. Тази информация евентуално може да се използва за установяване на Вашата идентичност, но ние никога не го правим.

Данните, предоставени от Вас или събрани чрез „бисквитки“, се обработват за следните цели: за статистически цели, но само по начин, по който не установяваме Вашата самоличност; за откриване на проблеми със сървъра и за управление на уебсайта; за доставка на продуктите и услугите, които сте поръчали чрез нашия уебсайт; за други цели, както сте поискали или договорени от Вас, освен ако законът не предвижда друго.

Когато предоставяме Вашите лични данни на външни партньори по отношение на доставката на продукти или услуги, които сте поръчали, или за каквито и да са други цели, одобрени от Вас и реализирани в сътрудничество с договорни партньори, ние Ви уверяваме, че нашите договорни партньори спазват съществуващите разпоредби относно защита на личните данни.

Вашите лични данни ще се съхраняват в Pirnar, т.е. на сървъри, които се администрират в рамките на компанията. Нито ние, нито нашите партньори ще ги предоставим под каквато и да е форма, която да се използва от трети лица, освен ако не сте съгласни с това или освен ако това не се изисква от съдебните органи.

Данните ще бъдат съхранявани или обработвани на компютър в Република Словения и няма да бъдат прехвърляни за обработка на трети страни.


Безопасност

В Pirnar използваме технически и организационни мерки за безопасност, които защитават Вашите данни от всякакви манипулации, загуба, унищожаване или неоторизиран достъп. За да гарантираме безопасността и поверителността на личните данни, събрани онлайн, ние също използваме стандартната защитна стена и защита на паролата. При обработката на Вашите лични данни ние прилагаме мерки, предназначени да защитят Вашите данни от загуба, неправилна употреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Ние не сме в състояние да защитим данните от загуба, неправилна употреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване във всички случаи. Стремим се обаче да предотвратим подобни събития.


Свържете се с нас

В случай на проблеми, въпроси или достъп до, коригиране, блокиране или изтриване на Вашите лични данни, свържете се с нас на info@pirnar.si.

Поради непрекъснатото развитие на Интернет, правната ни информация трябва да бъде променяна своевременно. Ние си запазваме правото да извършим всяка такава промяна.

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри дейността си.
Тези бисквитки не засягат Вашата поверителност. Повече